ԻԵՄ-ն ստացավ Մարդու իրավունքների համընդհանուր մրցանակ