Հեղինակ(ներ)՝ «Իրավունքի Եվրոպա միավորում» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպու

Տարեթիվ՝  2012թ.

Ոլորտ(ներ)՝ ՀՀ դատարանների կայացրած դատական ակտերի համապատասխանությունը միջազգային իրավունքի, այդ թվում՝ Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայով  և ՄԻԵԴ-ի նախադեպային իրավունքով սահմանաված արտահայտվելու ազատության չափորոշիչներ

Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ

Հայերեն. PDF