Աշխատանքի հայտարարություններ

Job description Location Position Date
Աշխատանքի նկարագրություն Վայր պաշտոն Ամսաթիվ
Իրավաբանի թափուր հաստիք ԻԵՄ-ում Երեւան, Հայաստան Իրավաբան 21.04.2021
Իրավաբանի թափուր հաստիք ԻԵՄ-ում Երեւան, Հայաստան Իրավաբան 14.11.2019
Հաղորդակցության մասնագետի թափուր հաստիք ԻԵՄ-ում Երեւան, Հայաստան Հաղորդակցության մասնագետ 08.04.2019
Իրավաբանի թափուր հաստիք ԻԵՄ-ում Երեւան, Հայաստան Իրավաբան 02.04.2019
Պրակտիկա «Իրավունքի Եվրոպա միավորում» ՀԿ-ում Երևան, Հայաստան Պրակտիկա 09.01.2019
Իրավաբանի թափուր հաստիք ԻԵՄ-ում Երեւան, Հայաստան Իրավաբան 08.01.2019