Vacancies

Job description Location Position Date
Աշխատանքի նկարագրություն Վայր պաշտոն Ամսաթիվ
Փորձագետների ներգրավման հրավեր Երեւան, Հայաստան Փորձագետ 07.08.2023
Project Manager Yerevan, Armenia Project Management 08.01.2016
Some Job Title 1 yerevan, Armenia Civil Construction 08.01.2016