Թեմատիկ զեկույցներ

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական Դատարանի ընտրության գործընթացի հանրային վերահսկողություն. երկրորդ միջանկյալ զեկույց

Հեղինակ(ներ)՝ «Իրավունքի Եվրոպա միավորում» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություն Տարեթիվ՝ 2018 Ոլորտ(ներ)՝ ՀՀ Սահմանադրական դատարան Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` չկա հայերեն.pdf

Հայաստանի Հանրապետությանն Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրության գործընթացի հանրային վերահսկողություն

Հեղինակ(ներ)՝ «Իրավունքի Եվրոպա միավորում» հասարակական կազմակերպություն Տարեթիվ՝ 2018, օգոստոս Ոլորտ(ներ)՝ Հայաստանի Հանրապետությանն Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրության գործընթացի հանրային վերահսկողություն Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)`  չկա Հայերեն.pdf

2017 Թ. ԱՊՐԻԼԻ 2– Ի ՀԱՅԱՍՏԱՆ Ի ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՏՈՐԴԱԿԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ

Հեղինակ(ներ)՝ «Իրավունքի Եվրոպա միավորում» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություն Տարեթիվ՝ 2018 Ոլորտ(ներ)՝ 2017 Թ. ԱՊՐԻԼԻ 2–Ի ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՏՈՐԴԱԿԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` չկա հայերեն.pdf

ՀՀ հատուկ քննչական ծառայությունում ծառայողի թափուր պաշտոնների համալրման նպատակով անցկացված բաց մրցույթների, ՀՀ գլխավոր դատախազությունում դատախազների թեկնածությունների ցուցակը համալրելու նպատակով անցկացված բաց մրցույթների և ՀՀ քննչական կոմիտեում ծառայողների թեկնածությունների ցուցակը համալրելու նպատակով անցկացված գրավոր քննությունների վերաբեր

Հեղինակ(ներ)՝ «Իրավունքի Եվրոպա միավորում» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություն Տարեթիվ՝ 2016 Ոլորտ(ներ)՝ ՀՀ հատուկ քննչական ծառայությունում ծառայողի թափուր պաշտոնների, ՀՀ գլխավոր դատախազությունում դատախազների թեկնածությունների ցուցակը համալրելու նպատակով անցկացված բաց մրցույթներ և ՀՀ քննչական կոմիտեում ծառայողների թեկնածությունների ցուցակը համալրելու նպատակով անցկացված գրավոր քննություններ Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` չկա հայերեն.pdf

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դատավորի պաշտոնում Հայաստանի Հանրապետության կողմից առաջադրվող թեկնածուների ընտրության մրցույթի մասին

Հեղինակ(ներ)՝ «Իրավունքի Եվրոպա միավորում» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություն Տարեթիվ՝  2015թ. հունվարի 28 Ոլորտ(ներ)՝ ՄԻԵԴ-ի դատավորի պաշտոնում ՀՀ կողմից առաջադրվող թեկնածուների ընտրության մրցույթ Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` չկա   հայերեն.pdf   Հավելված թիվ1 Հավակնորդ Արմեն Հարությունյանի կողմից 2014թ. սեպտեմբերին հայտարարված մրցույթին ներկայացված ինքնակենսագրության, երկու երաշխավորագրերի (ստորադասների կողմից տրված) լուսապատճենները, ՄԻԵԴ դատավոր դառնալու շարժառիթների մասին հայտարարության լուսապատճենը եւ դրա անգլերեն թարգմանություն: Հավելված թիվ 2 Հավակնորդ Արա Ղազարյանի կողմից 2014թ. սեպտեմբերին հայտարարված մրցույթին ներկայացված ինքնակենսագրության, երկու երաշխավորագրերի լուսապատճենները, ՄԻԵԴ դատավոր դառնալու

Երևանի ավագանու՝ 2017թ. մայիսի 14-ի ընտրությունների դիտորդական առաքելության

Հեղինակ(ներ)՝ «ԻրավունքիԵվրոպամիավորում» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության կողմից՝ «Քաղաքացիդիտորդ» նախաձեռնության շրջանակներում Տարեթիվ՝ 2018, մայիս Ոլորտ(ներ)՝ Երևանի ավագանու՝ 2017թ. մայիսի 14-ի ընտրություններ Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Եվրոպական միություն   Հայերեն. PDF

Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 02.04.2017 թ. ընտրությունների արդյունքում դատական կարգով ներկայացված բողոքների ընթացքի մասին

Հեղինակ(ներ)՝ «Իրավունքի Եվրոպա միավորում» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության կողմից՝ «Քաղաքացիդիտորդ» նախաձեռնության շրջանակներում Տարեթիվ՝ 2018, մայիս Ոլորտ(ներ)՝ 02.04.2017 թ. ընտրությունների արդյունքում դատական կարգով ներկայացված բողոքների ընթացք Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Ժողովրդավարության ազգային հիմնադրամ, Ժո- ղովրդավարության ազգային ինստիտուտ և Թբիլիսիում Նիդերլանդների Թագավորության դեսպանատուն հայերեն.pdf

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դատավորի պաշտոնում ՀՀ կողմից առաջադրվող թեկնածուների ընտրության մրցույթի դիտարկման արդյունքների վերաբերյալ

Հեղինակ(ներ)՝ «Իրավունքի Եվրոպա միավորում» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություն Տարեթիվ՝  2014թ, հոկտեմբերի Ոլորտ(ներ)՝ ՄԻԵԴ-ում դատավորի պաշտոնում ՀՀ կողմից առաջադրվող թեկնածուների ընտրութ Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` - չկա Հավելված թիվ 1 Հանձնաժողովը 2014թ. սեպտեմբերի 1-ին ընդունել է  3-Լ որոշումը, որով սահմանել է թեկնածուներին ներկայացվող պահանջների գնահատման առավելագույն միավորը` 100 Հավելված թիվ 2 ՄԻԵԴ դատավորի պաշտոնում ՀՀ կողմից առաջադրվող թեկնածուների ընտրության մրցութային հանձնաժողովի 2014թ. սեպտեմբերի 1-ի 1-Լ որոշում «ՄԻԵԴ դատավորի պաշտոնում ՀՀ կողմից առաջադրվող թեկնածուներին ներկայացվող պահանջները եվ մրցույթին մասնակցելու համար

Ընտրողների կողմից ստորագրված սկանավորված ցուցակների հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ

Հեղինակ(ներ)՝ «Իրավունքի Եվրոպա միավորում» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության կողմից «Քաղաքացիդիտորդ» նախաձեռնության շրջանակներում Տարեթիվ՝ 2018, մայիս Ոլորտ(ներ)՝ Ստորագրված սկանավորված ցուցակների հետազոտություն Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Եվրոպական միություն հայերեն.pdf

Երևանի Ավագանու 14.05.2017 թ. ընտրությունների արդյունքում դատական կարգով ներկայացված բողոքների ընթացքի մասին միջանկյալ զեկույց

Հեղինակ(ներ)՝«ԻրավունքիԵվրոպամիավորում» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության կողմից «Քաղաքացիդիտորդ» նախաձեռնության շրջանակներում Տարեթիվ՝2018, մայիս Ոլորտ(ներ)՝ 14.05.2017թ. Ընտրությունների արդյունքում դատական կարգով ներկայացված բողոքների ընթացք Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Եվրոպական միություն հայերեն.pdf

ՀՀ դատավորների թեկնածությունների ցուցակը համալրելու նպատակով 2014 և 2015 թթ․ անցկացված որակավորման ստուգման քննությունների մասին

Հեղինակ(ներ)՝ «Իրավունքի Եվրոպա միավորում» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություն Տարեթիվ՝ 2016 Ոլորտ(ներ)՝ ՀՀ դատավորների թեկնածությունների ցուցակը համալրելու նպատակով 2014 և 2015 թթ․ անցկացված որակավորման ստուգման քննություններ Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` չկա հայերեն.pdf

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն և գլխավոր պաշտոնները համալրելու նպատակով 2014թ. սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին անցկացված մրցույթների դիտարկման վերաբերյալ

Հեղինակ(ներ)՝ «Իրավունքի Եվրոպա միավորում» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություն Տարեթիվ՝ 2016 Ոլորտ(ներ)՝ ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն և գլխավոր պաշտոնները համալրելու նպատակով 2014թ. սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին անցկացված մրցույթների դիտարկում Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` չկա հայերեն.pdf

2015 թ. դեկտեմբերի 6-ին Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեի դիտորդական առաքելության ամփոփիչ զեկույց

Հեղինակ(ներ)՝«Քաղաքացի դիտորդ» նախաձեռնություն Տարեթիվ՝ 2016 Ոլորտ(ներ)՝ Սահմանադրական հանրաքվեի դիտորդություն Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Ժողովրդավարության ազգային հիմնադրամ (NED – National Endowment for Democracy), Ժողովրդավարության եվրոպական հիմնադրամ (EED – European Endowment for Democracy), Երևանում Գերմանիայի դաշնային հանրապետության դեսպանատուն և Եվրոպական միություն հայերեն.pdf

Զրպարտություն և վիրավորանք. ՀՀ դատարանների կայացրած դատական ակտերի համապատասխանությունը միջազգային իրավունքի, այդ թվում՝ Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայով  և Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքով սահմանաված արտահայտվելու ազատության չափորոշիչների մասին

Հեղինակ(ներ)՝ «Իրավունքի Եվրոպա միավորում» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպու Տարեթիվ՝  2012թ. Ոլորտ(ներ)՝ ՀՀ դատարանների կայացրած դատական ակտերի համապատասխանությունը միջազգային իրավունքի, այդ թվում՝ Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայով  և ՄԻԵԴ-ի նախադեպային իրավունքով սահմանաված արտահայտվելու ազատության չափորոշիչներ Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ Հայերեն. PDF