Հաղորդակցության մասնագետի թափուր հաստիք ԻԵՄ-ում

«Իրավունքի Եվրոպա միավորում» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունը համագործակցության է հրավիրում  հաղորդակցության ոլորտի մասնագետի։

Ծառայության տեսակը՝

Հաղորդակցության ռազմավարության մշակում

Սկիզբը՝  մայիսի 1,  2019 թ․

Ավարտը՝ մայիսի 31,  2019 թ․

Վայրը՝  Երևան

Ծառայությունների հիմնական ծավալը՝

*Մշակել հաղորդակցության ռազմավարություն՝«Իրավունքի Եվրոպա միավորում» հասարակական կազմակերպության համար, որը կներառի․

  • «ԻԵՄ»-ի հաղորդակցության ներկայիս իրավիճակի համառոտ նկարագիր։
  • Հաղորդակցության նպատակների և լսարանի որոշարկում,
  • Հաղորդակցության նպատակներին հասնելու մոտեցումների սահմանում,
  • Հաղորդակցության ուղերձները տարածելու ուղիների սահմանում,
  • Հաղորդակցության ռազմավարության իրականացման ծրագրի մշակում,
  • Ռազմավարության իրականացման մշտադիտարկման և գնահատման ծրագրի մշակում,
  • Պահանջվող բյուջեի կազմում։

 

Որակավորմանը ներկայացվող պահանջներ՝

– Բարձրագույն կրթություն հանրային հաղորդակցության (PR), մարկետինգի, լրագրության կամ հարակից այլ ոլորտում,

– Հաղորդակցության ոլորտում ռազմավարություններ և ծրագրեր մշակելու առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ,

–  Հայերենի գերազանց իմացություն,

– Անգլերենի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,

– Համակարգչային ծրագրերի / MS Office / գերազանց իմացություն,

– Կազմակերպչական և ինքնակազմակերպման գերազանց ունակություններ,

– Պատասխանատվության բարձր զգացում,

– Հաղորդակցման գերազանց հմտություններ,

– Անհատական և թիմային աշխատանքի ունակություն/հմտություններ,

– Ժամանակի արդյունավետ կառավարման հմտություններ։

Ակնկալվում է, որ մասնագետը որոշակի մասնակցություն կունենա նաև ռազմավարության փորձարկման փուլում՝ կապի մեջ մնալով ռազմավարությունը գործարկող թիմի հետ մինչև 2019թ․ սեպտեմբերի 30-ը։

Դիմելու ընթացակարգը՝

Համապատասխան որակավորում ունեցող անձինք կարող են ուղարկել նամակ/դիմում տվյալ թափուր տեղի համար՝ կցելով հետաքրքրության և շարժառիթների մասին նամակ և ինքնակենսագրություն՝ հայերեն կամ անգլերեն՝ հետևյալ էլ. հասցեին՝  europeinlaw@gmail.com վերնագրի (subject) տողում նշելով ծառայության տեսակի անվանումը (օրինակ՝ Հաղորդակցության մասնագետ)

Դիմելու վերջնաժամկետն է 2019 թ.ապրիլի 30-ը:

Department: Հաղորդակցության մասնագետ
Project Location(s): Երեւան, Հայաստան
Education: Բարձրագույն
Compensation: 1K per annum