Հեղինակ(ներ)՝ «Իրավունքի Եվրոպա միավորում» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություն

Տարեթիվ՝  2014թ, հոկտեմբերի

Ոլորտ(ներ)՝ ՄԻԵԴ-ում դատավորի պաշտոնում ՀՀ կողմից առաջադրվող թեկնածուների ընտրութ

Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` – չկա

Հավելված թիվ 1

Հանձնաժողովը 2014թ. սեպտեմբերի 1-ին ընդունել է  3-Լ որոշումը, որով սահմանել է թեկնածուներին ներկայացվող պահանջների գնահատման առավելագույն միավորը` 100

Հավելված թիվ 2

ՄԻԵԴ դատավորի պաշտոնում ՀՀ կողմից առաջադրվող թեկնածուների ընտրության մրցութային հանձնաժողովի 2014թ. սեպտեմբերի 1-ի 1-Լ որոշում «ՄԻԵԴ դատավորի պաշտոնում ՀՀ կողմից առաջադրվող թեկնածուներին ներկայացվող պահանջները եվ մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը հաստատելու մասին

Հավելված թիվ 3

Հանձնաժողովի 2014թ.  հոկտեմբերի 7-8-ի նիստի թիվ 3 արձանագրության և  հանձնաժողովի 2015թ. մարտի 2-ի նիստի թիվ 9 արձանագրության համաձայն՝ հանձնաժողովի անդամների կողմից հարցազրույցի արդյունքում Հավակնորդների  գնահատման արդյունքների համեմատական աղյուսակ:

Հայերեն.PDF