Հիմնական շփոթն առաջանում է հենց «անցումային արդարադատություն» եզրից