Պետք է դնել այնպիսի սահմանափակումներ, որոնք չեն խոչընդոտի ընտրական գործընթացներին