Հեղինակ(ներ)՝ «Իրավունքի Եվրոպա միավորում» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություն

Տարեթիվ՝ 2016

Ոլորտ(ներ)՝ ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն և գլխավոր պաշտոնները համալրելու նպատակով 2014թ. սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին անցկացված մրցույթների դիտարկում

Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` չկա

հայերեն.pdf