Ցուցակների հրապարակումը ընտրական համակարգը առողջացնելու հնարավորություն կստեղծի