Ինչ ենք անում

Իրավաստեղծ գործունեություն

Միջազգային իրավունքի պատմության մեջ աչքի են ընկնում դեպքեր, երբ ՀԿ-ները հաջողությամբ կարողացել են խթանել միջազգային իրավարար գործընթացը: Դեռևս 1983թ. 23 ՀԿ-ներ «Երեխայի իրավունքների մասին» կոնվենցիայի մշակման ոչ ֆորմալ խմբի միջոցով կարողացան ներգործություն ունենալ կոնվենցիայի շուրջ բանակցությունների գործընթացի վրա: Մեկ այլ հաջող օրինակ է մարդու իրավունքների ոլորտի 11 շահագրգիռ խմբերի օրինակը, որոնց հաջողվեց արագացնել ՄԱԿ-ի Խոշտանգումների դեմ կոնվենցիայի Կամընտիր արձանագրության ընդունման...

կարդալ ավելին
Կարողությունների ձևավորում

«Իրավունքի Եվրոպա միավորումն» իրականացնում է պետական կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման, դատական իշխանության մարմինների, իրավաբան հանրության, քաղաքացիական հասարակության և երկրի ազգաբնակչության շրջանում առաջադեմ պետություններին միավորող արժեքների տարածման ու ամրապնդման՝ իր առաքելությունը անհատական, ինստիտուցիոնալ ու հասարակական մակարդակներում կարողությունների ձևավորման միջոցով: Ինչպես անհատական, այնպես էլ ինստիտուցիոնալ մակարդակներում ԻԵՄ-ի կարողությունների ձևավորմանն ուղղված գործունեությունը նպատակ ունի ձևավորել այնպիսի պայմաններ, որոնք թույլ կտան անհատներին ձևավորել ու...

կարդալ ավելին
Իրավական խորհրդատվություն և աջակցություն

Իրավաբանական օգնության և իրավախորհրդատվության տրամադրումը եղել և մնում է այն կարևորագույն եղանակներից մեկը, որի միջոցով «Իրավունքի Եվրոպա միավորումն» իրականացնում է իր առաքելությունը Հայաստանում և Եվրոպայում՝ ընդհանրապես: Մի շարք լրատվամիջոցների հետ համագործակցության ընթացքում ԻԵՄ-ն օժանդակել է լրագրողներին իրենց հրապարակումների նախապատրաստման ընթացքում հավասարակշռություն ապահովելու մի կողմից՝ արտահայտվելու ազատության իրավունքի, իսկ մյուս կողմից՝ անձնական և ընտանեկան կյանքի, բնակարանի և նամակագրության գաղտնիության նկատմամբ հարգանքի...

կարդալ ավելին
Հետազոտություններ և վերլուծություններ

ԻԵՄ-ի կողմից իրականացվող ծրագրերի կարևորագույն բաղադրիչը հետազո­տություն­ներն ու վերլուծություններն են: ԻԵՄ-ի մասնագետները մեծ փորձ ունեն մարդու իրավունքների միջազգային և տեղական իրավիճակները հետազոտելու և վերլուծելու գործում: Դրանք չափազանց կարևոր նշանակություն ունեն վեճերը տեղական դատարաններում և ՄԻԵԴ-ում ներկայացնելիս, որում ԻԵՄ-ի անդամները ներգրավված են` ստանձնելով մարդու իրավունքների սկզբունքների տարածման ջատագովի դերը: Շահառուներին մարդու իրավունքների ոլորտի լավագույն միջազգային փորձը ներկայացնելու նպատակով ԻԵՄ-ի մասնագետները հետազոտում...

կարդալ ավելին
Ջատագովում

Ջատագովությունը` քաղաքական որոշումների և քաղաքականության վրա ազդելու նպատակով մարդկանց կազմակերպելը ԻԵՄ-ի գոյության ամբողջ ընթացքում եղել է կազմակերպության  ուշադրության կենտրոնում։ ԻԵՄ-ը հաջողությամբ ներգրավվել է մեդիա ջատագովության մեջ, որպեսզի կարևոր իրադարձությունների ժամանակ կարողանա ազդել որոշում կայացնողների վրա։ Որպես մի շարք ոլորտների փորձագետ՝ ԻԵՄ-ի անդամները ներկայացրել են իրենց տեսակետները և պետական պաշտոնյաներին պարզաբանել այս կամ այն ոլորտի խնդիրները։ ԻԵՄ-ը կարողացել է նաև մի...

կարդալ ավելին