Ծրագրեր

  • ԻԵՄ-ը հանուն Հայաստանում իրավական և քաղաքական գործընթացների իրազեկման մակարդակի բարձրացման

    Ծրագրի տարեթիվ՝       01/01/2019 – 31/10/2019 Դրամաշնորհի չափը՝  8000 եվրո  Ֆինանսավորող կազմակերպություն՝  Պրահայի քաղաքացիական հասարակության կենտրոն   Ծրագրի ընդհանուր նպատակը՝ Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է ԻԵՄ-ի գործունեության, ինչպես նաև նոր Հայաստանում իրավական ու քաղաքական գործընթացների մասին հայաստանյան հանրության և միջազգային կազմակերպությունների տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացումը։ Ծրագրի նկարագրություն՝ Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել ԻԵՄ-ի գործունեության, ինչպես նաև հետ հեղափոխական Հայաստանում իրավունքի ու քաղաքական գործընթացների իրավական կողմերի մասին հայաստանյան հանրության տեղեկացվածության մակարդակը։ Ծրագրի թիրախային խումբը ներառում է ՀՀ կառավարությանը,

    25.04.2019